HELA HÄLZAN öb = LAURA & SUSSI

Välkommen till Hälzohallen, Neptunigatan 5. Ingen förhandsanmälan!
10 euro per gång / 85 euro för 10 gånger / 260 euro för hela våren.